Pastaiga bērnu attistības centra "Top-top".

Kristus dzimšanas svētki 2012

Ziemassvētku pasākums attīstības centra "Top-top" audzēkņiem un viņu vecākiem.
Norises datums: 2012. gada 11. decembris