Pastaiga bērnu attistības centra "Top-top".

Kristīga vide

Attīstības centrā „Top-top” bērniem tiek sniegta pasaulīga izglītība. Bet mēs uzskatam, ka svarīgi ir audzināt bērnus ar kristīgām vērtībām — darām to ar pareizu attieksmi mīlestībā.

Kreacionisms

Mēs ticam Dieva radītajai pasaulei.

Ticīgi skolotāji

Dažas mūsu audzinātājas ir kristietes, pārstāv dažādas draudzes un konfesijas.

Labvēlīga vide

To rada mīlestības attieksme un rūpes par bērniem.

Audzināšanas momenti

• Pie mums nav ieroču rotaļlietas
• Mēs neiesakām pirkt un nest uz dārziņu „nepareizas” rotaļlietas
• Mēs nebaidam bērnus ar briesmīgiem izdomātiem personāžiem
• Pie mums neizmanto bērnu literatūru ar okultisma elementiem un ļaunajiem (raganas, buršanas u.c)