Pastaiga bērnu attistības centra "Top-top".

Vecāka grupa, 2012. gada augusts