Pastaiga bērnu attistības centra "Top-top".

Jaunāka grupa, 2012. gada augusts