Pastaiga bērnu attistības centra "Top-top".

Vidēja grupa, 2012. gada augusts