Pastaiga bērnu attistības centra "Top-top".

Atvērto durvju diena, 2012. gads