Pastaiga bērnu attistības centra "Top-top".

"Kaķu māja", 2012. gada jūnijs